گان فشارقوی کارواش کارشر سری FULL CONTROL
گان فشارقوی کارواش فول کنترل
نام مدل:
Karcher
توضیح مختصر:

تفنگ فشارقوی کارواش کارشر همراه با نمایشگرجهت کارواشهای K4-K5-K7 FULL CONTROL

کد فنی : 2.643.634.0

قیمت:
940,000

محصولات مرتبط

کاروش 130 بار کارشر مدل K4 Premium Full Control + Home Kit
کاروش 130 بار کارشر مدل K4 Premium Full Control + Home Kit
6,500,000
کارواش 145 بار کارشر مدل K-5 Full Control
کارواش 145 بار کارشر مدل K-5 Full Control
7,360,000
  
Copyright 2015 by Steeltools Co.
طراحی سایت توسط