فوم پاش کارشر مدل FJ-6
نام مدل:
KARCHER
توضیح مختصر:

کد فنی : 2.643.147.0

Foam Nozzel FJ6

جهت کارواشهای سری K2-K7

قیمت:
490,000 تومان

محصولات مرتبط

کارواش 130 بار کارشر مدل K4 Premium Full Control + Home Kit
کارواش 130 بار کارشر مدل K4 Premium Full Control + Home Kit
6,500,000
کارواش 130 بار بی صدا کارشر مدل K4 Silent Home
کارواش 130 بار بی صدا کارشر مدل K4 Silent Home
0
کارواش 110 بار کارشر مدل  K 2 COMPACT + CAR KIT
کارواش 110 بار کارشر مدل K 2 COMPACT + CAR KIT
1,800,000
کارواش 145 بار کارشر مدل K-5 Full Control
کارواش 145 بار کارشر مدل K-5 Full Control
7,360,000
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Plus Home Kit
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Plus Home Kit
7,800,000
کارواش 145 بار کارشر مدل K-5
کارواش 145 بار کارشر مدل K-5
4,840,000
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 PREMIUM
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 PREMIUM
3,500,000
کارواش 130 بار بی صدا کارشر مدل k4 Silent Edition
کارواش 130 بار بی صدا کارشر مدل k4 Silent Edition
6,200,000
کارواش 110 بار کارشر مدل K 2 COMPACT
کارواش 110 بار کارشر مدل K 2 COMPACT
1,600,000
کارواش 180 بار کارشر مدل  K7 Premium Full Control + Home Kit
کارواش 180 بار کارشر مدل K7 Premium Full Control + Home Kit
13,500,000
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Home
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Home
7,500,000
کارواش 130 بار خانگی کارشر مدل K-4 Full Control
کارواش 130 بار خانگی کارشر مدل K-4 Full Control
5,200,000
کارواش 160 بار کارشر مدل K7 PREMIUM
کارواش 160 بار کارشر مدل K7 PREMIUM
11,000,000
  
Copyright 2015 by Steeltools Co.
طراحی سایت توسط