گان فشارقوی کارواش کارشر سری FULL CONTROL
گان فشارقوی کارواش فول کنترل
نام مدل:
Karcher
توضیح مختصر:

تفنگ فشارقوی کارواش کارشر همراه با نمایشگرجهت کارواشهای K4-K5-K7 FULL CONTROL

کد فنی : 2.643.634.0

قیمت:
2,600,000 ریال

محصولات مرتبط

کاروش 130 بار کارشر مدل K4 Premium Full Control Home Kit
کاروش 130 بار کارشر مدل K4 Premium Full Control Home Kit
18,050,000 ریال
  
Copyright 2015 by Steeltools Co.
طراحی سایت توسط