آچارهاي تخت و رينگي و يکسررينگي رونيکس
نام مدل:
Ronix
توضیح مختصر:
آچارهاي تخت و رينگي و يکسررينگي رونيکس
قیمت:
از Call for Price
RH-2101  آچار يکسرتخت يکسررينگي  8 عددي کيفي 
RH-2102 آچاريکسرتخت يکسررينگي 12 عددي کيفي
RH-2103  آچاريکسرتخت يکسررينگي 22 عددي کيفي
RH-2202 آچار دوسرتخت 12 عددي کيفي
RH-2301  آچاردوسررينگي 8 عددي کيفي
RH-2302 آچاردوسررينگي 12 عددي کيفي

این آیتم در مدل های زیر موجود است

مدل کد تک فروشی وزن اطلاعات
آچارهاي یکسررينگي 8 عددی رونيکس RH-2101 0 ریال 0/00
آچارهاي يکسررينگي 12 عددی رونيکس RH-2102 0 ریال 0/00
آچارهاي يکسررينگي 22 عددی رونيکس RH-2103 0 ریال 0/00
آچارهاي تخت 12 عددی رونيکس RH-2202 0 ریال 0/00
آچارهاي رینگی 8 عددی رونيکس RH-2301 0 ریال 0/00
آچارهاي رينگي 12 عددی رونيکس RH-2302 0 ریال 0/00
  
Copyright 2015 by Steeltools Co.
طراحی سایت توسط