شلنگ آب 1/2 کارشر
فروشگاه استیل تولز - شلنگ 1/2 کارشر 20 متری
نام مدل:
Karcher
توضیح مختصر:
1/2 اینچ مخصوص کارواش کارشر 20 متری ساخت فرانسه
قیمت:
1,100,000 ریال

محصولات مرتبط

کارواش 110 بار خانگی کارشر مدل K2 BASIC
کارواش 110 بار خانگی کارشر مدل K2 BASIC
3,900,000 ریال
کارواش 110 بار خانگی کارشر مدل K2 PREMIUM + HOME KIT
کارواش 110 بار خانگی کارشر مدل K2 PREMIUM + HOME KIT
8,600,000 ریال
کارواش 130 بار کارشر مدل K4
کارواش 130 بار کارشر مدل K4
13,300,000 ریال
کارواش 150 بار کارشر مدل K 5 Premium +T-250
کارواش 150 بار کارشر مدل K 5 Premium +T-250
28,990,000 ریال
کارواش 160 بار کارشر مدل K7 PREMIUM
کارواش 160 بار کارشر مدل K7 PREMIUM
30,400,000 ریال
کارواش 110 بار کارشر مدل  K 2 COMPACT + CAR KIT
کارواش 110 بار کارشر مدل K 2 COMPACT + CAR KIT
6,400,000 ریال
کارواش 100 بار کارشر مدل K 2.110
کارواش 100 بار کارشر مدل K 2.110
4,200,000 ریال
کارواش 110 بار کارشر مدل K 2.200 Balcony
کارواش 110 بار کارشر مدل K 2.200 Balcony
5,950,000 ریال
کارواش 110 بار کارشر مدل K2 COMPACT  HOME & CAR KIT
کارواش 110 بار کارشر مدل K2 COMPACT HOME & CAR KIT
7,120,000 ریال
کارواش 130 بار بی صدا کارشر مدل k4 Silent Edition
کارواش 130 بار بی صدا کارشر مدل k4 Silent Edition
15,670,000 ریال
کارواش 120 بار کارشر مدل K3 + CAR KIT
کارواش 120 بار کارشر مدل K3 + CAR KIT
12,110,000 ریال
کارواش 100 بار دینامی کارشر مدل K2.420 Air Con
کارواش 100 بار دینامی کارشر مدل K2.420 Air Con
10,870,000 ریال
شلنگ آب 3/4 کارشر
شلنگ آب 3/4 کارشر
1,300,000 ریال
کارواش 160 بار کارشر مدل K7 Premium Eco!ogic
کارواش 160 بار کارشر مدل K7 Premium Eco!ogic
37,050,000 ریال
کارواش 180 بار کارشر مدل  K7 Premium Full Control plus+ Home Kit
کارواش 180 بار کارشر مدل K7 Premium Full Control plus+ Home Kit
38,950,000 ریال
کارواش 150 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Plus Home Kit
کارواش 150 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Plus Home Kit
27,550,000 ریال
کارواش 150 بار کارشر مدل K5 PREMIUM
کارواش 150 بار کارشر مدل K5 PREMIUM
20,900,000 ریال
کارواش 130 بار بی صدا کارشر مدل K4 Silent Home
کارواش 130 بار بی صدا کارشر مدل K4 Silent Home
0 ریال
کارواش 110 بار کارشر مدل K 2 COMPACT
کارواش 110 بار کارشر مدل K 2 COMPACT
5,200,000 ریال
کاروش 130 بار کارشر مدل K4 Premium Full Control Home Kit
کاروش 130 بار کارشر مدل K4 Premium Full Control Home Kit
18,050,000 ریال
کارواش 180 بار کارشر مدل K7 Premium Full Control Plus
کارواش 180 بار کارشر مدل K7 Premium Full Control Plus
39,850,000 ریال
  
Copyright 2015 by Steeltools Co.
طراحی سایت توسط