نازل تلسکوپی کارواش کارشر 4 متری
نام مدل:
Karcher
توضیح مختصر:

TELESCOPY SPRAY LANCE

نازل تلسکوپی برای تمیز کردن آسان مناطق بلند (1.20M/4M)

کد فنی : 2.642.347.0

جهت کارواشهای سری K2 - K7

قیمت:
7,800,000 ریال

محصولات مرتبط

کاروش 130 بار کارشر مدل K4 Premium Full Control + Home Kit
کاروش 130 بار کارشر مدل K4 Premium Full Control + Home Kit
22,000,000 ریال
کارواش 145 بار کارشر مدل K-5 Full Control
کارواش 145 بار کارشر مدل K-5 Full Control
34,600,000 ریال
کارواش 145 بار کارشر مدل K-5
کارواش 145 بار کارشر مدل K-5
31,500,000 ریال
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Plus Home Kit
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Plus Home Kit
31,000,000 ریال
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 PREMIUM
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 PREMIUM
24,000,000 ریال
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Home
کارواش 145 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Home
31,000,000 ریال
کارواش 180 بار کارشر مدل  K7 Premium Full Control plus+ Home Kit
کارواش 180 بار کارشر مدل K7 Premium Full Control plus+ Home Kit
45,000,000 ریال
کارواش 180 بار کارشر مدل K7 Premium Full Control Plus
کارواش 180 بار کارشر مدل K7 Premium Full Control Plus
42,000,000 ریال
کارواش 130 بار کارشر مدل K4
کارواش 130 بار کارشر مدل K4
15,500,000 ریال
کارواش 160 بار کارشر مدل K7 PREMIUM
کارواش 160 بار کارشر مدل K7 PREMIUM
39,000,000 ریال
  
Copyright 2015 by Steeltools Co.
طراحی سایت توسط