گان فشارقوی کارواش کارشر سری FULL CONTROL PLUS
گان کارواش , نازل کارواش , گان کارشر , گان فول کنترل کارشر , نازل فشار قوی کارشر
نام مدل:
Karcher
توضیح مختصر:

تفنگ فشارقوی کارواش کارشر همراه با نمایشگرجهت کارواشهای کارشر سری k4-k5-k7 FULL CONTROL PLUS

کد فنی : 2.643.824.0

قیمت:
3,000,000 ریال

محصولات مرتبط

کارواش 150 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Plus Home Kit
کارواش 150 بار کارشر مدل K5 Premium Full Control Plus Home Kit
27,550,000 ریال
کارواش 180 بار کارشر مدل  K7 Premium Full Control plus+ Home Kit
کارواش 180 بار کارشر مدل K7 Premium Full Control plus+ Home Kit
38,950,000 ریال
کارواش 180 بار کارشر مدل K7 Premium Full Control Plus
کارواش 180 بار کارشر مدل K7 Premium Full Control Plus
39,850,000 ریال
  
Copyright 2015 by Steeltools Co.
طراحی سایت توسط