گان فشارقوی کارواش فول کنترل

محصول شرکت :

Karcher

تعداد :

ذخیره
موجود میباشد .

قیمت :

940,000

تفنگ فشارقوی کارواش کارشر همراه با نمایشگرجهت کارواشهای K4-K5-K7 FULL CONTROL

کد فنی : 2.643.634.0

  
Copyright 2015 by Steeltools Co.
طراحی سایت توسط