محصول شرکت :

Bosch

تعداد :

ذخیره
موجود میباشد .

قیمت :

7,500,000 ریال

از

BOSCH GO-SOLO

کد فنی : 06019H2022

توجه : 

میزان ارتعاش این ابزار معمولا کمتر از 70dB است که این مقدار هنگام کار از 80dB تجاوز میکند.


  
Copyright 2015 by Steeltools Co.
طراحی سایت توسط